Wytrzymałość i pękanie drewna

Wytrzymałość i pękanie drewna Za najtwardsze drewno powszechnie uważa się dąb. Siła tego drzewa jest niemal legendarna, a nadanie jej człowiekowi w popularnym powiedzeniu „Chłop jak dąb” daje mu moc niemal równą mocy mitycznych tytanów. I rzeczywiście z technicznego punktu widzenia drewno tego gatunku jest wyjątkowo twarde i spoiste. Jednak należy pamiętać, iż wytrzymałość drewna będzie się różnic nawet w obrębie jednego gatunku w zależności od kierunku działania siły zewnętrznej. Z większą łatwością uda nam się zgnieść lub rozerwać włókna, jeżeli użyjemy siły w kierunku włókien. Z kolei na większy opór natrafimy, gdy będziemy chcieli przeciąć drewno w kierunku prostopadłym do jego włókien. Ponadto sama wytrzymałość rożnych gatunków drzew jest inna. Do najtwardszych zalicza się dąb i buk, a do najsłabszych jodłę. Popularna sosna znajduje się pośrodku tej klasyfikacji. Nawet najtwardsze drzewo, takie jak dąb, po ścięciu nie jest wolne od jakichkolwiek spękań. Pękanie tarcicy jest normalnym fizycznym zjawiskiem, którego przyczyna tkwi w budowie włókien drewna. Ponieważ drewno posiada nierównomierną strukturę, to także proces jego schnięcia nie przebiega równoczesne we wszystkich częściach. Wnętrze, zwłaszcza bali dużych drzew, takich jak dąb, kurczy się wolniej. Natomiast tkanki położone bardziej na zewnątrz schną i kurczą się znacznie szybciej, gdyż stykają się z powietrzem. Dlatego najlepiej gdy przecieranie drewna ma miejsce możliwie najszybciej po ścięciu, a powstała tarcica przechowywana jest w naturalnych warunkach pod gołym niebem lub w przewiewnym magazynie. Podczas zakupów szczególnie uważnie należy zawsze badać lewa stronę desek bocznych, gdyż tam najczęściej występują rysy i spękania. Po obróbce drewno pęka prawie zawsze w tych miejscach, które nie wyschły dostatecznie po wzięciu drzewa na tartak. W wytworzonym wyrobie, który został sklejony nie ma raczej możliwości doschnięcia. Pękanie drewna jest często występującym zjawiskiem. Zgodnie z klasyfikacją jakości, drewno I klasy może mieć małe spękania i rysy.

Post Navigation