Wyroby drewnopochodne

Wyroby drewnopochodne Podczas wyrębu lesie, a także w czasie dalszej obróbki, którą wykonuje tartak, pozostają znaczne ilości odpadów drewnianych. Są one częściowo wykorzystywane w przemyśle drzewnym i chemicznym, jednak znaczny odsetek materiału drzewnego zostaje przetworzony na półprodukty drewnopochodne. Do tego celu służy również drewno wypaczone, z licznymi sękami i skrzywieniami, które do dalszej obróbki się nie nadaje. Ogólnie można powiedzieć, że jest to ponad połowa całej masy ściętych w celach użytkowych drzew. Samo przecieranie drewna powoduje powstanie dużej ilości trocin, ale odpady powstają praktycznie na każdym etapie przetwórstwa drzewnego. Lite drewno jest bardzo cennym surowcem i cała gospodarka drzewna powinna być bardzo racjonalna. Wszelkie zakłady świadczące usługi tartaczne oraz stolarskie dążą do maksymalnego wykorzystania surowca. Ułatwia to produkcja materiałów drewnopochodnych, która umożliwia oszczędne zarządzanie odpadami. Do produkcji tego typu wyrobów służą różnorodne resztki drzewne. Wyliczyć tu można duże odpady, które powstały czasie wyrębu drzew oraz drobniejsze, które powstały w wyniku takich procesów, jak przecieranie drewna czy jego łuszczenie. Ponadto do produkcji półproduktów stolarskich wykorzystuje się także masę drzewną, która występuje w postaci drewnopochodnego papieru. Powstaje on z drobnych resztek produkcyjnych, między innymi trocin , które pozostawiają po sobie traki i inne maszyny tartaczne. Odrębną kategorię stanowią produkty drewnopodobne, które imitują drewno ale wykonane są całkowicie z surowców sztucznych. Wśród najbardziej popularnych materiałów drewnopodobnym znajdują się: okleiny, zwane fornirami, sklejki, drewno warstwowe i różnego rodzaju płyty. Mogą być to płyty stolarskie meblowe, wiórowe lub pilśniowe. Zastosowanie poszczególnych rodzajów płyt jest wyjątkowo szerokie, a ich przydatność zależy od ich gatunku oraz stopnia twardości. Do produkcji płyt niekoniecznie musi być wykorzystane drewno. Na przykład płyty paździerzowe wyrabiane są z odpadków słomy lnianej.

Post Navigation