Kategoria: Wyroby

Klasyfikacja desek obrzynanych

 Klasyfikacja desek obrzynanych Usługi tartaczne oferują produkcję różnych wyrobów drewnianych, takich jak kantówki, belki, deski niestrugane i bale niestrugane. Wyrabiane są one według standardowych rozmiarów, które mogą się różnic w zależności od rodzaju drzew. Generalnie każdy tartak produkuje dwa rodzaje tarcicy, deski nieobrzynane stolarskie oraz deski obrzynane wzdłuż krawędzi, które wykorzystuje się przede wszystkim do robót budowlano-ciesielskich. Te wyroby powstają głównie z wierzchołków ściętych drzew i posiadają odrębną klasyfikację. Deski są wyrzynane przez traki wzdłuż krawędzi okrąglaków, w efekcie czego powstają małe zrzyny. Deski obrzynane podzielić można na sześć klas jakości. Do klasy pierwszej należy materiał zdrowy, bez zsinień, murszu. Drewno może mieć małe sęki na 40% powierzchni oraz małe podłużne pęknięcia występujące pojedynczo. Powstałe w produkcji zrzyny nie powinny przekraczać 15 % całej partii. Kolejne klasy desek, które obejmują usługi tartaczne różnią się wymaganiami w zakresie sęków. W II dopuszcza się występowanie małych zdrowych sęków ilości nie większej, niż 4 sztuki na każdy metr długości lub jeden sęk suchy na deskę. W kolejnych klasach te wymagania są coraz bardziej tolerancyjne. W klasie V i VI drewno może mieć duże sęki, nawet skrzydlate, które charakteryzują się tym, że ich długość czterokrotnie przekracza największą szerokość. Tego typu sęki mogą być carne lub obrzeżone na czarno i to ich nie dyskwalifikuje. Ważne jest jednak aby nie dochodziły do brzegu deski. Ponadto o jakości drewna przetartego przez traki świadczą takie czynniki, jak ilość pęknięć, zasinienie, występowanie pęcherzy żywicznych. W klasie II wciąż kogą występować drobne pojedyncze pęknięcia oraz niewielkie zasinienia. W kolejnych klasach dopuszczalne są już większe pęknięcia podłużne, zasinienie i zmurszenie. W ostatniej klasie znajdują się drewno, które może posiadać wszystkie rodzaje sęków, w tym skrzydlate, wszelkiego rodzaju pęknięcia i nieograniczone zasinienie. Ta klasa obejmuje również materiał uszkodzony przez owady i zmurszały.

Klasyfikacja desek stolarskich

Klasyfikacja desek stolarskich Generalnie obróbka drewna i usługi tartaczne nastawione są na produkcję tarcicy zgodnie z zapotrzebowaniem panującym na rynku. Wyroby drewniane i drewnopodobne powstają w oparciu o rozpowszechnione normy i standardowe rozmiary. Przecieranie drewna to proces obróbki mechanicznej okrąglaków, w wyniku której powstaje tarcica różnego rodzaju. Generalnie drewno przywiezione z lasu i trochę przesuszone nadaje się do produkcji kantówek, bali i belek oraz desek. Deski stolarskie, które nie są obrzynane przez traki wzdłuż krawędzi, powstają z rzniętych kloców i służą do celów stolarskich. Posiadają one cztery klasy jakości, z których każda charakteryzuje się specyficznymi właściwościami. Ze względu na późniejsze przeznaczenie, drewno na deski nieobrzynane jest uprzednio sortowane i mierzone. Klasyfikacja jakości podaje szczegółowe normy świadczące o przynależności do poszczególnych klas. Każdy tartak produkuje deski odpowiadające tej normalizacji. I tak materiał klasy I liczy ponad trzy metry długości i ma co najmniej 8 cm szerokości przy grubości 20 milimetrów. Przy grubości od 46 mm szerokość odpowiednio wynosi 16 cm. Drewno powinno proste, chociaż dopuszczalna jest nieznaczna krzywizna i mieć proste włókna. Ważne jest aby deska na 2/3 długości była jednostronni bezsęczna, przy czym sęków części środkowej nie bierze się pod uwagę. Do klasy II tartak zalicza deski, które są bezseczne na 1/ długości, a w końcowych częściach dopuszcza się nawet występowanie większych sęków. W klasie III umieszczone są deski z lekką krzywizną do 3 cm i dużymi sękami na połowie długości deski. Pozostałe należą do klasy III, która obejmuje drewno krzywe, z popękaniami i dużymi sękami na całej długości. W przypadku klasyfikacji desek stolarskich uznawane są niewielkie pęknięcia ale tylko pod warunkiem, że nie biegną ukośnie i na wylot oraz nie są dłuższe od szerokości deski. Drewno może być lekko podsiniałe, natomiast nie dopuszcza się zasinienia materiału. Takie deski można ewentualnie sprzedać po obniżonej cenie.

Płyty drewnopochodne

Płyty drewnopochodne W handlu dostępne są różne wyroby drzewne oferowane przez usługi tartaczne i stolarskie. Oprócz drewna litego w obrocie znajdują się różne materiały drewnopochodne, między innymi płyty stolarskie meblowe i budowlane. Do wyrobu płyt stosuje się drewno liściastych i iglastych gatunków drzew. Płyty stolarskie meblowe składają się z kilku warstw a ich wygląd zależy od tego, jakie drewno zostało użyte w warstwach zewnętrznych. Najczęściej środkowa część jest sklejana z gorszych świerkowych lub jodłowych desek, zaś warstwy zewnętrzne tworzą okleiny z drzew liściastych. Jeżeli z wierzchu będzie dąb, to meble będą wyglądały jak dębowe. Przecieranie drewna pozwala pozyskać lity materiał o ściśle określonych wymiarach, który służy później do produkcji innych wyrobów. Rozmiary płyt w niewielkim stopniu zależą od tego, jakie drewno zostało użyte do ich produkcji. Wpływ na ich wielkość ma raczej to, do czego zostaną później zastosowane. Usługi tartaczne i stolarskie obejmują produkcję innego rodzaju płyt, które są przeznaczonych głównie do celów budowlanych. Są to płyty wiórowych i pilśniowych. Pierwsze z nich, jak sama nazwa wskazuje, wytwarzane są z wiórów otrzymywanych w specjalnych maszynach. Są one dużo tańsze niż drewno lite i znacznie od niego wydajniejsze. Jednakże, ze względu na dużą ilość klejów użytych do ich wytwarzania, zawierają wiele szkodliwych substancji i ogranicza się ich stosowanie do wyrobu mebli. Każdy tartak produkuje duże ilości odpadów, które są używane do wyrobu płyt pilśniowych. Do ich produkcji nadaje się drewno wierzchołkowe, drugogatunkowe, poskręcane, które poddaje się rozwarstwieniu i spilśnieniu. Służą do tego rożne gatunki drzew a gotowe półprodukty mogą mieć rożne wymiary i twardość. Miękkie płyty są doskonałymi przewodnikami ciepła i dobrze pochłaniają dźwięki, dlatego też świetnie nadają się do izolacji cieplnej i akustycznej. Natomiast płyty twarde służą do budowy wagonów, nadwozi samochodów, domków letniskowych, łodzi, mebli i innych sprzętów.