Kategoria: Technologia

Przecieranie drewna

Przecieranie drewna Drzewo jest przecierane w specjalistycznych zakładach zakładach świadczących usługi tartaczne. Na obszarach gęsto zalesionych pozyskanie dobrego drewna nie nastręcza wielu problemów. Drzewo z wycinki trafia bezpośrednio do tartaku a potem do zakładów stolarskich. Stolarz na potrzeby swojego warsztatu może zaopatrywać się w drewno bezpośrednio w lesie i oddać go na tartak do obróbki. Kiedyś powszechnie uważano, że pora , w której ścina się drzewa ma wyjątkowe znaczenie. W związku z tym zalecano wycinkę w okresach chłodnych, jesienią i zimą gdy zwartość soku w drewnie jest najniższa. Jednakże faktem jest, że drewno z drzew ściętych latem charakteryzuje się wcale nie gorsza jakością, wymaga tylko dłuższego suszenia. Przecieranie drzewa ściętego latem czy zima nie rożni się zasadniczo od siebie, jedynie inne będą warunki przechowywania tarcicy w obydwu przypadkach. Drewno pozyskane podczas wycinki ma postać kloców, tak zwanych okrąglaków. Ważne przy jest, aby pozostałe pieńki były jak najkrótsze, co pozwala maksymalnie wykorzystać łączną masę drzewa. Najlepszym pod tym względem sposobem jest karczowanie, które pozwala na pozyskanie całych drzew wraz z korzeniami, które odcina się bezpośrednio od pnia. Drewno po ścince w postaci kloców przewożone jest na tartak, lekko suszone i rznięte na trakach. Następnie jest odpowiednio sortowane i magazynowane w specjalny sposób, który pozwala na przeschniecie i nie dopuści do zagrzybienia i wypaczenia. Drewno klasyfikuje się zgodnie z ustalonymi kryteriami i oddziela się od siebie różne pod względem jakości sztuki. Zdrowe pełnowartościowe drzewo jest prawie pozbawione sęków, z nieznacznymi tylko wadami i ryskami. Zwykłe zdrowe drewno może mieć nieznaczne wady ale charakteryzuje się ogólnie wysoką jakością drewna. Wreszcie drewno chore, kręte lub sękate, które nadaje się do produkcji materiałów drewnopodobnych. Przecieranie drewna powinno odbyć się jak najszybciej, co pozwala na usprawnienie procesu przechowywania. Przerznięte deski sortuje się według jakości i grubości zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Sortowanie tartego drewna liściastego

Sortowanie tartego drewna liściastego Usługi tartaczne obejmują przecieranie, sortowanie, suszenie i magazynowanie materiałów drewnianych i drewnopodobnych. Przecieranie drewna liściastego prowadzi do powstanie jakościowo rożnego materiału, który należy posortować zgodnie z istniejącymi wymaganiami. Po przetarciu przez traki, deski sortuje się według pojedynczych sztuk, które później układa się ponownie w kloce. Częstość i zasięg wad, jakie posiada drewno, świadczy o jego jakości. Na przykład zabarwienie, wywołane przez grzyby, nie dyskwalifikuje drzewa, o ile jest niewielkie. W przypadku znacznego odbarwienia, które świadczy o silnym zagrzybieniu, drzewo może nie nadawać się do dalszej obróbki przez tartak. Istnieje tez pewien specyficzny rodzaj odbarwienia drzew bukowych, wywołane przez samo drzewo broniące się przed grzybem. Wypuszcza ono mianowicie ciemnoczerwony sok przeciwgrzybiczy, który zabarwia drewno i tworzy ciemną warstwę widoczną w przekroju. Pozornie wygląda to jak twardziel a ponieważ buki zasadniczo jej nie posiadają, to ta powstała ciemna warstwa zwana jest twardzielą fałszywą. Drewno z tym defektem trudniej wysycha, jednak nadaje się do dalszej obróbki, chyba, że dotknięty jest nią znaczny obszar materiału. Ponadto zdarza się, że drewno posiada pęcherze żywiczne lub wrośnięta kora. Te wady powstają na skutek uszkodzenia warstwy komórek drzewa na przykład na skutek mrozu. Powstała wówczas rana szybko się goi, w wyniku czego powstają tak zwane „szczeliny wymrozkowe” oraz zasklepienia. Do kolejnych czynników obniżających wartość materiału należą pęknięcia. Powstają one najczęściej w efekcie procesu przecierania drewna lub ewentualnie niewłaściwego suszenia. Dopuszczalne są drobne rysy i niewielkie pęknięcia podłużne. Za najgorsze uznaje się rysy skośne, które biegną w kierunku podłużnym ale nie prosto lub nieprostopadle do powierzchni deski. Z mniej wartościowe uważane jest wreszcie drewno posiadające skrzywienia. Krzywizny powodują duże zużycie materiału, dlatego często wykorzystane są do produkcji półproduktów, takich jak listwy i sklejki, które mogą są do wyrobu mebli.