Wpisy oznaczone tagiem: Usługi Tartaczne

Przecieranie drewna

Przecieranie drewna Drzewo jest przecierane w specjalistycznych zakładach zakładach świadczących usługi tartaczne. Na obszarach gęsto zalesionych pozyskanie dobrego drewna nie nastręcza wielu problemów. Drzewo z wycinki trafia bezpośrednio do tartaku a potem do zakładów stolarskich. Stolarz na potrzeby swojego warsztatu może zaopatrywać się w drewno bezpośrednio w lesie i oddać go na tartak do obróbki. Kiedyś powszechnie uważano, że pora , w której ścina się drzewa ma wyjątkowe znaczenie. W związku z tym zalecano wycinkę w okresach chłodnych, jesienią i zimą gdy zwartość soku w drewnie jest najniższa. Jednakże faktem jest, że drewno z drzew ściętych latem charakteryzuje się wcale nie gorsza jakością, wymaga tylko dłuższego suszenia. Przecieranie drzewa ściętego latem czy zima nie rożni się zasadniczo od siebie, jedynie inne będą warunki przechowywania tarcicy w obydwu przypadkach. Drewno pozyskane podczas wycinki ma postać kloców, tak zwanych okrąglaków. Ważne przy jest, aby pozostałe pieńki były jak najkrótsze, co pozwala maksymalnie wykorzystać łączną masę drzewa. Najlepszym pod tym względem sposobem jest karczowanie, które pozwala na pozyskanie całych drzew wraz z korzeniami, które odcina się bezpośrednio od pnia. Drewno po ścince w postaci kloców przewożone jest na tartak, lekko suszone i rznięte na trakach. Następnie jest odpowiednio sortowane i magazynowane w specjalny sposób, który pozwala na przeschniecie i nie dopuści do zagrzybienia i wypaczenia. Drewno klasyfikuje się zgodnie z ustalonymi kryteriami i oddziela się od siebie różne pod względem jakości sztuki. Zdrowe pełnowartościowe drzewo jest prawie pozbawione sęków, z nieznacznymi tylko wadami i ryskami. Zwykłe zdrowe drewno może mieć nieznaczne wady ale charakteryzuje się ogólnie wysoką jakością drewna. Wreszcie drewno chore, kręte lub sękate, które nadaje się do produkcji materiałów drewnopodobnych. Przecieranie drewna powinno odbyć się jak najszybciej, co pozwala na usprawnienie procesu przechowywania. Przerznięte deski sortuje się według jakości i grubości zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Mechaniczna obróbka drzewa

Mechaniczna obróbka drzewa Usługi tartaczne obejmują szereg działań związanych z obróbka ze wstępną obróbką drewna. Przywiezione z lasu okrąglaki jest tu przyrzynane, klasyfikowane i sortowane, a następnie składowane i suszone w odpowiednich warunkach. Tartak najczęściej również ma w swej ofercie powózkę drewna i dostarczenia go we wskazane miejsce. Przyrzynanie drewna odbywa się na specjalistycznych maszynach, zwanych trakami. Najlepsze są traki taśmowe, które są proste w obsłudze, i stosunkowo tanie. Zaopatrzone są one w piłę tarczowa, która jest przystosowana do cięcia wzdłuż. Generalnie rozróżniamy dwa rodzaje traków: poziome i pionowe. Pierwsze standardowo przyrzynają drewno pochodzące z drzew liściastych, natomiast za pomocą drugich przyrzyna się się drewno iglaków. Przecieranie drewna na pile tarczowej jest najbardziej efektywne wtedy, gdy odbywa się przy zastosowaniu odpowiedniej prędkości. Piły tarczowe, które tną drewno w kierunku poprzecznym zaopatrzone są w nierównomierne uzębienie, przy czym zęby powinny być spiłowane ostrokątnie. Piły do przerzynania podłużnego mają zęby mniejsze i nieco innego kształtu. Usługi tartaczne obejmują jednokrotne przetarcie drewna, w wyniku którego z okrąglaka powstaje nieobrzynana deska oraz przetarcie jedno, dwu lub trójdzielne, w efekcie którego powstaje od jednego do trzech krawędziaków. Traki z szybko obracającymi piłami, pozostawiają spore ilości trocin, dlatego często posiadają zaokrąglone spody, które mają je chronić przed osadzaniem się resztek. Aby przyrzynać drewno sprawnie, potrzebna jest ostra piła. Do ostrzenia i konserwacji pił tarczowych służą specjalne szlifierki i inne urządzenia. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia niebezpiecznych wypadków. Każdy tartak winien bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. Przede wszystkim tarcze muszą być sprawne, bez pęknięć. Wszystkie części mechanizmu piły, poza tymi, które uczestniczą w pracy, muszą być zakryte, a deska trwale umocowana specjalnym przyciskiem, a pracownik powinien stać z boku tarczy.