Wpisy oznaczone tagiem: Obróbka Drewna

Zawartość wody w drewnie

Zawartość wody w drewnie Zawartość wody w drewnie świeżo ściętych i lekko przesuszonych drzew jest wysoka i wynosi od 40% do 60% masy. Im drewno bardziej wilgotne, tym większy jego ciężar. Dlatego umownie dla celów technicznych i użytkowych przyjęto określanie ciężaru gatunkowego drewna przy 15 -20% zawartości wilgoci. Po ścięciu drzewo powinno być przesuszone i magazynowane we właściwych warunkach. Najlepiej aby odbywało się to pod gołym niebem, gdzie woda paruje naturalnie pod wpływem powietrza. Niektóre drzewa, na przykład dąb można przechowywać w otwartych szopach aby nie dopuścić do odbarwienia. Naturalny proces suszenia przebiega tak długo, aż zawartość wody w drzewie będzie równa wilgotności powietrza. Drewno jednakże nie wysycha równomiernie. Szybciej kurczą się ściany komórek w kierunku poprzecznym, natomiast w kierunku podłużnym proces ten zachodzi dużo wolniej i jest mnie widoczny. Trzeba mieć to na uwadze przy produkcji wyrobów jakie produkuje każdy tartak. Podczas obróbki drewna należy również pamiętać, że ma ono właściwości higroskopijne, a więc posiada zdolność wchłaniania wilgoci z otoczenia. Pobiera wodę tak długo, aż osiągnie poziom wilgotności powietrza. Podczas tego procesu drewno zwiększa swoja objętość i pęcznieje w kierunku pierścieni rocznych. Jego kształt może się przy tym trwale zmienić, czyli wypaczyć się. Większe tendencje do kurczenia się posiada biel, dlatego deski boczne są wklęsłe z jednej strony, podczas gdy druga strona jest wypukła, Natomiast deski twardzielowe mają obydwie strony jednakowo uwypuklone. Przecieranie drewna powinno nastąpić jak najszybciej po ścięciu i lekkim przesuszeniu drzew. Uzyskana tarcicę trzeba zabezpieczyć na wypadek zawilgocenia oraz odpowiednio ułożyć w magazynować. Nieodpowiednie ułożenie gotowej tarcicy może spowodować, że drewno będzie wichrowate. Oznacza to, że narożniki desek nie będą leżeć w równej płaszczyźnie. Chociaż warunki przechowywania mogą mieć na to wpływ, to jednak główną przyczyną wichrowatości jest użycie pni skręconych do produkcji desek.

Rodzaje półproduktów drewnopodobnych

Rodzaje półproduktów drewnopodobnych Usługi tartaczne obejmują liczne procesy zwiane z obróbką drewna oraz produkcją materiałów drewnopodobnych. Bez tych półproduktów nie sposób wyobrazić sobie dzisiejszego przemysłu drzewnego oraz naszych mieszkań. Znalazły one trwałe miejsce w gospodarstwie domowym, gdzie wykorzystane są nie tylko oferowane przez tartak wyroby. Jest to zarówno piękna boazeria i drewniane schody, jak i brykiet kominkowy oraz meble. Wspaniałe dąb, z którego na pierwszy rzut oka zbudowane jest nasze biurko, najczęściej stanowi tylko jego substytut, w postaci okleiny. Okleiny są powszechnie stosowane w przemyśle meblarskim i służą do powierzchniowego oklejania mebli. Powstają w wyniku takich procesów, jak przecieranie drewna oraz łuszczenie lub zestruganie pni drzewnych. Najczęściej otrzymuje się je poprzez łuszczenie obwodowe lub skrawanie płaskie. Grubość oklein może być różna, jednak do celów użytkowych najczęściej używa się forniru o grubości od 0,6 do 1,0 mm. Drewno z oklein może być wykorzystane do produkcji sklejek. Sklejki wytwarzane z różnej parzystej liczby oklein łączonych ze sobą za pomocą kleju. Każdy tartak który połączony jest z zakładem stolarskim wytwarza sklejki do celów użytkowych. Forniry posiadają wiele zalet w porównaniu do drewna litego. Przede wszystkim są bardziej wydajne w produkcji niż drewno. Ponadto charakteryzują się większą trwałością i wytrzymałością, która jest dodatkowo jednakowa we wszystkich kierunkach. Dlatego nie pękają, nie paczą się i nie zasychają. Mogą mieć różną szerokość ale na ogół bywają szersze niż standardowo tarcica, której wymiary są ograniczone do opcji wyznaczonych przez traki. Sklejki znajdują powszechne zastosowanie w stolarstwie meblowym, i budowlanym, w transporcie lądowym, wodnym i powietrznym oraz w różnych gałęziach przetwórstwa przemysłowego. Do ich wyrobu nadaje się drewno rożnych gatunków drzew iglastych i liściastych, przede wszystkim sosny i olchy. Sklejki z drzewa liściastego jest bardziej wytrzymałe i ma ładniejsze usłojenie.

Przecieranie drewna

Przecieranie drewna Drzewo jest przecierane w specjalistycznych zakładach zakładach świadczących usługi tartaczne. Na obszarach gęsto zalesionych pozyskanie dobrego drewna nie nastręcza wielu problemów. Drzewo z wycinki trafia bezpośrednio do tartaku a potem do zakładów stolarskich. Stolarz na potrzeby swojego warsztatu może zaopatrywać się w drewno bezpośrednio w lesie i oddać go na tartak do obróbki. Kiedyś powszechnie uważano, że pora , w której ścina się drzewa ma wyjątkowe znaczenie. W związku z tym zalecano wycinkę w okresach chłodnych, jesienią i zimą gdy zwartość soku w drewnie jest najniższa. Jednakże faktem jest, że drewno z drzew ściętych latem charakteryzuje się wcale nie gorsza jakością, wymaga tylko dłuższego suszenia. Przecieranie drzewa ściętego latem czy zima nie rożni się zasadniczo od siebie, jedynie inne będą warunki przechowywania tarcicy w obydwu przypadkach. Drewno pozyskane podczas wycinki ma postać kloców, tak zwanych okrąglaków. Ważne przy jest, aby pozostałe pieńki były jak najkrótsze, co pozwala maksymalnie wykorzystać łączną masę drzewa. Najlepszym pod tym względem sposobem jest karczowanie, które pozwala na pozyskanie całych drzew wraz z korzeniami, które odcina się bezpośrednio od pnia. Drewno po ścince w postaci kloców przewożone jest na tartak, lekko suszone i rznięte na trakach. Następnie jest odpowiednio sortowane i magazynowane w specjalny sposób, który pozwala na przeschniecie i nie dopuści do zagrzybienia i wypaczenia. Drewno klasyfikuje się zgodnie z ustalonymi kryteriami i oddziela się od siebie różne pod względem jakości sztuki. Zdrowe pełnowartościowe drzewo jest prawie pozbawione sęków, z nieznacznymi tylko wadami i ryskami. Zwykłe zdrowe drewno może mieć nieznaczne wady ale charakteryzuje się ogólnie wysoką jakością drewna. Wreszcie drewno chore, kręte lub sękate, które nadaje się do produkcji materiałów drewnopodobnych. Przecieranie drewna powinno odbyć się jak najszybciej, co pozwala na usprawnienie procesu przechowywania. Przerznięte deski sortuje się według jakości i grubości zgodnie z ustalonymi kryteriami.