Wpisy oznaczone tagiem: Lasy Liściaste W Polsce

Drzewa liściaste

Drzewa liściaste Drzewa liściaste należą do rodziny roślin okrytonasiennych. Jedynym wyjątkiem stanowi miłorzębu, który, pomimo iż jest nagozalążkowy, zaliczany jest do liściastych. Drzewa do swego rozwoju potrzebują właściwego pokarmu, który pobierają z ziemi i powietrza poprzez przystosowane do tego narządy. Korzenie zaopatrują je w wodę oraz niezbędne sole mineralne, a liście w dwutlenek węgla, potrzebny do prawidłowego przebiegu procesu fotosyntezy. Liście drzew liściastych mają dość dużą powierzchnię, dzięki czemu posiadają znaczną „moc przerobową”. Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym nie jest zbyt wysoka, dlatego drzewa muszą pochłaniać duże jego ilości. Ponadto liście służą do oddychania i transpiracji, czyli parowania wody. Liście zbudowane są z ogonka i blaszki liściowej i rozróżnia się dwa ich rodzaje: pojedyncze z blaszką niepodzielną oraz złożone z innych małych listków. Korony drzew liściastych są rozłożyste i składają się z kilkudziesięciu do stu tysięcy liści. Rośliny okrytozalążkowe odznaczają się zamknięciem zalążka we wnętrzu słupka. Ich kwiaty składają się ze słupków, pręcików oraz okwiatów, które mogą przybierać różnorodne kształty. Zapylane są przede wszystkim przez owady, ale także przez wiatr. Drzewa liściaste tworzą lasy, których charakter zależy od gatunku występujące w nim drzew, a także od obszaru występowania. W w ciepłym i umiarkowanym klimacie występują lasy zrzucające liście na zimę, charakteryzujące się dużą różnorodnością gatunkową. W strefie subtropikalnej rosną lasy liściaste szerokolistne, w których przeważają dęby, magnolie, palmy. Największa różnorodność gatunkowa występuje w wiecznie zielonych lasach tropikalnych strefy okołorównikowej. W Polsce, która leży w strefie klimatu umiarkowanego występują: buczyny, czyli lasy bukowe, łęgi z przewagą wierzby, topoli oraz olsy, w których występuje głównie olsza. Ponadto spotykamy tu bory mieszane z dębem, sosną i drzewami, a także grądy, czyli żyzne las wielogatunkowe.