Wpisy oznaczone tagiem: Klasy Jakości Drewna

Obróbka tartaczna

Obróbka tartaczna Tartak zajmuje się przerzynaniem i segregowaniem rożnych gatunków drewna. Produkuje się tutaj rożne wyroby z drewna litego oraz drewnopodobne w zależności od aktualnego zapotrzebowania na rynku. Usługi tartaczne obejmują produkcję takich materiałów, jak kantówki, czyli krawędziaki, bale, belki oraz deski dwojakiego rodzaju. Deski nie obrzynane wzdłuż krawędzi okrąglaków służą do celów użytkowych stolarskich i są wyrabiane wyłącznie z odziomków, czyli dolnej części drzewa. Natomiast deski obrzynane przeznaczone są głównie do robót budowlano-ciesielskich. Obydwa rodzaje desek posiadają odrębną klasyfikację i są dostępne w kilku klasach jakości. O wartości obrabianego drewna świadczy lepsza strona tarcicy. Ogólnie skuteczna gwarancję dobrego stanu i wartości drewna daje jak najszybsze przetarcie . Przecieranie drewna polega na przeróbce okrąglaków na tarcice za pomocą traka. Do ciecia tańszego drewna pochodzącego z drzew iglastych służą traki pionowe. Drewno cenniejszych liściastych odmian tnie się natomiast na trakach poziomych, które pozwalają na precyzyjne cięcie przy minimalnej starcie materiału. Na ujemną ocenę wartości drewna wpływa szereg czynników, spośród których wymienić warto zasinienia, sęki, pęcherze żywiczne, wrośnięta korę i pęknięcia. Pękanie desek jest często skutkiem niewystarczającego wysuszenia drewna. W przypadku desek nieobrzynanych występuje VI klas jakości. Drewno klasy I nie posiada zsinień i zmurszeń i ma nieliczne sęki, nie więcej niż 40 % na całej powierzchni oraz pojedyncze niewielkie pęknięcia. Do robót stolarskich nadają się różne drewna, klasycznie świerk i sosna, dąb, buk, klon i brzoza ale również bardzo egzotyczne gatunki, które stosuje się głównie w postaci różnego rodzaju oklein. Przerzynanie, jak i przecieranie drewna w dużych zakładach odbywa się za pomocą specjalistycznych urządzeń. Służą do tego różne piły i traki. Piły tarczowe posiadają tarczę zaopatrzoną w równoramienne zęby, która obraca się z odpowiednią prędkością w zależności od obwodu piły. Cięcie za pomocą tego urządzenia jest około 35 razy szybsze od przyrzynania ręcznego za pomocą piły ręcznej.

Klasyfikacja desek obrzynanych

 Klasyfikacja desek obrzynanych Usługi tartaczne oferują produkcję różnych wyrobów drewnianych, takich jak kantówki, belki, deski niestrugane i bale niestrugane. Wyrabiane są one według standardowych rozmiarów, które mogą się różnic w zależności od rodzaju drzew. Generalnie każdy tartak produkuje dwa rodzaje tarcicy, deski nieobrzynane stolarskie oraz deski obrzynane wzdłuż krawędzi, które wykorzystuje się przede wszystkim do robót budowlano-ciesielskich. Te wyroby powstają głównie z wierzchołków ściętych drzew i posiadają odrębną klasyfikację. Deski są wyrzynane przez traki wzdłuż krawędzi okrąglaków, w efekcie czego powstają małe zrzyny. Deski obrzynane podzielić można na sześć klas jakości. Do klasy pierwszej należy materiał zdrowy, bez zsinień, murszu. Drewno może mieć małe sęki na 40% powierzchni oraz małe podłużne pęknięcia występujące pojedynczo. Powstałe w produkcji zrzyny nie powinny przekraczać 15 % całej partii. Kolejne klasy desek, które obejmują usługi tartaczne różnią się wymaganiami w zakresie sęków. W II dopuszcza się występowanie małych zdrowych sęków ilości nie większej, niż 4 sztuki na każdy metr długości lub jeden sęk suchy na deskę. W kolejnych klasach te wymagania są coraz bardziej tolerancyjne. W klasie V i VI drewno może mieć duże sęki, nawet skrzydlate, które charakteryzują się tym, że ich długość czterokrotnie przekracza największą szerokość. Tego typu sęki mogą być carne lub obrzeżone na czarno i to ich nie dyskwalifikuje. Ważne jest jednak aby nie dochodziły do brzegu deski. Ponadto o jakości drewna przetartego przez traki świadczą takie czynniki, jak ilość pęknięć, zasinienie, występowanie pęcherzy żywicznych. W klasie II wciąż kogą występować drobne pojedyncze pęknięcia oraz niewielkie zasinienia. W kolejnych klasach dopuszczalne są już większe pęknięcia podłużne, zasinienie i zmurszenie. W ostatniej klasie znajdują się drewno, które może posiadać wszystkie rodzaje sęków, w tym skrzydlate, wszelkiego rodzaju pęknięcia i nieograniczone zasinienie. Ta klasa obejmuje również materiał uszkodzony przez owady i zmurszały.

Tarcica

Tarcica Tarcica stanowi materiał drzewny, które powstaje w wyniku przecierania drewna okrągłego. Po przywiezieniu z lasu okrąglaki zostają przetarte, czyli podłużnie przepiłowane. Tak powstaje tarcica drzewna, która można poddać następnie dalszej obróbce mechanicznej. Produkuje się kilka rodzajów tarcicy, które wyróżniają się pewnymi cechami lub służą pewnym celom. Przede wszystkim w zależności od rodzaju tartego drzewa, tarcicę dzieli się na iglastą i liściastą. Ponadto powstałe w tartaku deski mogą być obrzynane i nieobrzynane. Tarcica obrzynana wzdłuż krawędzi jest obrabiana piłą na całej powierzchni. Natomiast tarcica nieobrzynana posiada obrobioną przez piłę płaszczyzną przy nieobrobionych bokach. Dalej, w zależności od tego, do czego ma ona służyć, rozróżnia się zasadniczo dwa jej rodzaje: tarcicę ogólnego przeznaczenia oraz tarcice określonego przeznaczenia. W pierwszym przypadku są to wyroby wytworzone według według znormalizowanych wymagań technicznych, w taki sposób, aby można je było użyć w rożnych, bliżej nie określonych celach. Natomiast w drugim przypadku są to produkty powstałe według określonych norm w celu produkcji konkretnych wyrobów, na przykład pokładów kolejowych. Tarcica różni się również długością i może być być w związku z tym: długa, średnia bądź krótka. Na przykład wytwarza się w zasadzie tylko deski średnie, które mierzą od 1 do 1,90 metra długości oraz długie, które mają więcej niż 2 metry. W zależności od grubości, tarcicę nieobrzynaną dzieli się na deski i bale. Tarte drzewo jest również klasyfikowane pod względem jakości. Ogólnie można wyróżnić cztery klasy jakości, w których brana jest pod uwagę jakość drewna oraz wartość jego obróbki powierzchniowej. Klasyfikacja ta jest ponadto rożna dla drzew iglastych i liściastych. Na przykład w przypadku tarcicy liściastej, wszystkie listwy, łaty, krawędziaki i belki należą do I lub II klasy jakości, natomiast deski i bale, zarówno obrzynane, jak i nieobrzynane przynależą do I, II lub III klasy.