Wpisy oznaczone tagiem: Drzewa Liściaste

Znaczenie drzew w życiu człowieka

Znaczenie drzew w życiu człowieka Drzewa należą do grupy roślin nagonasiennych i dzielą się zasadniczo na drzewa liściaste oraz iglaste, czyli szpilkowe. Drzewa stanowią wspaniały dar natury, o nieograniczonych korzyściach dla człowieka. Od wieków człowiek żyje i wzrasta w cieniu drzew, korzystając w pełni z ich bogactwa. Drzewa są największymi przedstawicielami królestwa roślin, a wiele gatunków żyje wyjątkowo długo. Cisy i długowieczne sosny, które mogą żyć ponad trzy tysiące lat, są milczącymi świadkami historii człowieka, która na tym tle nie wydaje się wyjątkowo krótka. Drzewa są potrzebne dla życia całej planety. Produkują niezbędny do życia tlen i biorą udział w obiegu wody. Zatrzymują wodę w ziemi i ułatwiają wzrost innych roślin. Bezmyślne karczowanie lasów pod uprawę roli w przeszłości, skutkuje teraz nadmiernym wietrzeniem i wyjałowieniem gleby. Dlatego organizowane są liczne kampanie protestacyjne przeciw wycinaniu lasów tropikalnych w Amazonii. Szacunkowo lasy te, zwane „zielonym płucami świata”, zajmują obszar pięciu milionów kilometrów kwadratowych, jednak w wyniku nadmiernej wycinki kurczy się on w zatrważającym tempie. Drzewa rosną długo i potrzeba wiele lat, aby nadawały się do celów użytkowych, a zwłaszcza przemysłowych. Przemysł drzewny zużywa ogromne ilości drewna do produkcji różnych wyrobów i półproduktów stolarskich. Tymczasem do wytworzenia desek z drzewa potrzeba blisko stuletnich okazów. Dotyczy to najszybciej rosnących gatunków, do których zalicza się sosnę i świerk. W przypadku świerku można wykorzystywać drzewa około 80-cio letnie, a w przypadku sośniny100-120-letnie. Z tej przyczyny drewno tych dwóch gatunków jest obecnie najczęściej stosowanym surowcem w branży drzewnej. Inne gatunki potrzebują więcej czasu wzrostu, zanim można je będzie przeznaczyć na cele użytkowe. Wiele drzew liściastych wymaga więcej czasu, między innymi buk oraz dąb można ścinać po 150 latach, chociaż niektóre ich odmiany jeszcze później. Na przykład dąb fornierowy nadaje się do obróbki kiedy osiągnie wiek 250 lat.

Drzewa liściaste

Drzewa liściaste Drzewa liściaste należą do rodziny roślin okrytonasiennych. Jedynym wyjątkiem stanowi miłorzębu, który, pomimo iż jest nagozalążkowy, zaliczany jest do liściastych. Drzewa do swego rozwoju potrzebują właściwego pokarmu, który pobierają z ziemi i powietrza poprzez przystosowane do tego narządy. Korzenie zaopatrują je w wodę oraz niezbędne sole mineralne, a liście w dwutlenek węgla, potrzebny do prawidłowego przebiegu procesu fotosyntezy. Liście drzew liściastych mają dość dużą powierzchnię, dzięki czemu posiadają znaczną „moc przerobową”. Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym nie jest zbyt wysoka, dlatego drzewa muszą pochłaniać duże jego ilości. Ponadto liście służą do oddychania i transpiracji, czyli parowania wody. Liście zbudowane są z ogonka i blaszki liściowej i rozróżnia się dwa ich rodzaje: pojedyncze z blaszką niepodzielną oraz złożone z innych małych listków. Korony drzew liściastych są rozłożyste i składają się z kilkudziesięciu do stu tysięcy liści. Rośliny okrytozalążkowe odznaczają się zamknięciem zalążka we wnętrzu słupka. Ich kwiaty składają się ze słupków, pręcików oraz okwiatów, które mogą przybierać różnorodne kształty. Zapylane są przede wszystkim przez owady, ale także przez wiatr. Drzewa liściaste tworzą lasy, których charakter zależy od gatunku występujące w nim drzew, a także od obszaru występowania. W w ciepłym i umiarkowanym klimacie występują lasy zrzucające liście na zimę, charakteryzujące się dużą różnorodnością gatunkową. W strefie subtropikalnej rosną lasy liściaste szerokolistne, w których przeważają dęby, magnolie, palmy. Największa różnorodność gatunkowa występuje w wiecznie zielonych lasach tropikalnych strefy okołorównikowej. W Polsce, która leży w strefie klimatu umiarkowanego występują: buczyny, czyli lasy bukowe, łęgi z przewagą wierzby, topoli oraz olsy, w których występuje głównie olsza. Ponadto spotykamy tu bory mieszane z dębem, sosną i drzewami, a także grądy, czyli żyzne las wielogatunkowe.

Właściwości drewna

Właściwości drewna Drewno użytkowe występuje pod postacią belek, kantówek oraz desek. Na potrzeby przetwórstwa drzewnego najczęściej używa się różnych gatunków drzew iglastych. Najpopularniejsze są sosny i świerki ale wykorzystuje się również drewno jodły i modrzewia. Drzewa szpilkowe rosną stosunkowo szybko, dlatego materiał z nich jest powszechnie pozyskiwany. Do celów użytkowych wspaniale nadają się liczne gatunki drzew liściastych. Do najpopularniejszych należy dąb, buk, brzoza czy klon. Generalnie drzewa liściaste rosną dłużej i ich drewno uważa się za cenniejsze niż w przypadku iglaków. Drewno posiada specyficzne właściwości, z którymi trzeba się liczyć przed rozpoczęciem dalszej obróbki. Jest ono silnie higroskopijne, co powoduje zatrzymywanie wody. W zależności od warunków ścięte drzewa schną, pęcznieją i wypaczają się. Przed przywiezieniem na tartak powinny zostać lekko przesuszone i jak najszybciej przetarte. Następnie właściwie posortowane i dalej odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią. Drewno posiada ściśle określoną strukturę wewnętrzną, która jest wyraźnie widoczna na przekroju poprzecznym pnia. Widać na nim rdzeń drzewa i drewno właściwe i miazgę pomiędzy nimi, a ponadto łyko i korę. Przecieranie drewna musi być zawsze zgodne z jego strukturą. Drewno kształtuje się w postaci pierścieni, które narastają koncentrycznie wokół rdzenia. Co roku na wiosnę tworzy się nowa warstwa drewna i łyka, widoczne w postaci „pierścieni”. Na ich podstawie łatwo można wyliczyć wiek drzewa. Grubość pierścienie może się zmieniać w zależności od gatunku ale także od rodzaju gleby i warunków pogodowych. Generalnie uznaje się drzewo cienkosłoiste za bardziej wartościowe i szczególnie podatne do dalszej obróbki. Dokładna znajomość budowy drewna jest nieodzowna w każdym zakładzie, który wykonuje usługi tartaczne lub stolarskie. Zależy od niej Od niej zależy jakość wytwarzanych produkowanych wyrobów oraz efektywność procesu produkcji. Aby wykonać porządne deski trzeba wiedzieć jak przeciąć drewno odpowiednio do przebiegu włókien.

Sortowanie tartego drewna liściastego

Sortowanie tartego drewna liściastego Usługi tartaczne obejmują przecieranie, sortowanie, suszenie i magazynowanie materiałów drewnianych i drewnopodobnych. Przecieranie drewna liściastego prowadzi do powstanie jakościowo rożnego materiału, który należy posortować zgodnie z istniejącymi wymaganiami. Po przetarciu przez traki, deski sortuje się według pojedynczych sztuk, które później układa się ponownie w kloce. Częstość i zasięg wad, jakie posiada drewno, świadczy o jego jakości. Na przykład zabarwienie, wywołane przez grzyby, nie dyskwalifikuje drzewa, o ile jest niewielkie. W przypadku znacznego odbarwienia, które świadczy o silnym zagrzybieniu, drzewo może nie nadawać się do dalszej obróbki przez tartak. Istnieje tez pewien specyficzny rodzaj odbarwienia drzew bukowych, wywołane przez samo drzewo broniące się przed grzybem. Wypuszcza ono mianowicie ciemnoczerwony sok przeciwgrzybiczy, który zabarwia drewno i tworzy ciemną warstwę widoczną w przekroju. Pozornie wygląda to jak twardziel a ponieważ buki zasadniczo jej nie posiadają, to ta powstała ciemna warstwa zwana jest twardzielą fałszywą. Drewno z tym defektem trudniej wysycha, jednak nadaje się do dalszej obróbki, chyba, że dotknięty jest nią znaczny obszar materiału. Ponadto zdarza się, że drewno posiada pęcherze żywiczne lub wrośnięta kora. Te wady powstają na skutek uszkodzenia warstwy komórek drzewa na przykład na skutek mrozu. Powstała wówczas rana szybko się goi, w wyniku czego powstają tak zwane „szczeliny wymrozkowe” oraz zasklepienia. Do kolejnych czynników obniżających wartość materiału należą pęknięcia. Powstają one najczęściej w efekcie procesu przecierania drewna lub ewentualnie niewłaściwego suszenia. Dopuszczalne są drobne rysy i niewielkie pęknięcia podłużne. Za najgorsze uznaje się rysy skośne, które biegną w kierunku podłużnym ale nie prosto lub nieprostopadle do powierzchni deski. Z mniej wartościowe uważane jest wreszcie drewno posiadające skrzywienia. Krzywizny powodują duże zużycie materiału, dlatego często wykorzystane są do produkcji półproduktów, takich jak listwy i sklejki, które mogą są do wyrobu mebli.