Wpisy oznaczone tagiem: Bejca Do Drewna

Bejcowanie drewna

Bejcowanie drewna Bejcowanie to proces trwałego barwienia drewna za pomocą odpowiednich zapraw i barwników. Zaprawy składają się z soli metali, które koloryzują drzewno na skutek reakcji z występującymi w nim garbnikami. Barwieniu zaprawami poddaje się drewno drzew liściastych. Natomiast barwniki, tak zwane bejce do drewna występują albo w postaci stężonego roztworu albo proszku. W zależności od postaci, barwniki należy rozpuścić lub rozcieńczyć, najczęściej za pomocą wody. Intensywność koloru będzie zależała od stężenia barwnika. W handlu występuje pokaźny asortyment barwników, który obejmuje całą gamę kolorów określanych najczęściej za pomocą nazw drzew, na przykład mahoń, czerń hebanowa, brunat dębowy i inne. Drewno barwi się w końcowym etapie uszlachetniania jego powierzchni lub w celu uwydatnienia jego słojów. Bejce stosuje się również dla wyrównania odcieni poszczególnych elementów wyrobu. Powierzchnię drewna, przeznaczoną do malowania należy uprzednio zeszlifować, odżywiczyć i wybielić. Pierwszym etapem tego procesu jest szlifowanie, które służy do uzyskania jednolitej gładkiej powierzchni. Następny etap stosuje się tylko w przypadku drzew iglastych, z których powierzchni trzeba usunąć ślady żywicy. Dokonuje się tego poprzez zmydlanie za pomocą rozpuszczalników acetonowych. Wszelkie plamy powstałe w wyniku obróbki „przebija” się roztworem wody utlenionej a całość bieli się w celu wyrównania kolorytu. Dopiero tak przygotowany materiał nadaje się do barwienia, które może być jedno lub dwustopniowe. W barwieniu jednostopniowym ten sam środek barwiący nanosi się od jednego do kilku razy na powierzchnie drewna za pomocą pędzla, lub zamacza się w nim materiał. Tego typu malowanie stosuje się głównie do drzewa liściastego, gdyż w przypadku gatunków iglastych nie uzyskuje się równomiernych rezultatów. Do drewna szpilkowego stosuje się natomiast barwienie dwustopniowe. Początkowo nanosi się zaprawę wstępną, następnie drewno się suszy i nanosi zaprawę wtórną, która nadaje właściwy kolor zabarwienia.