Pokrój i części drzewa

Pokrój i części  drzewa Drzewa należą do roślin długowiecznych, które posiadają zdrewniałe pędy. Każde drzewo składa się z części podziemnej i części naziemnej. Pod ziemia znajduje się rozbudowany system korzeniowy, którego zdaniem jest pobieranie z gleby wody i soli mineralnych oraz utrzymywanie nadziemnej części drzewa. Korzenie łączą się ze sobą ku górze i tworzą trzon, który przekształca się w pień, tworząc tak zwaną szyję korzeniową. Nadziemną część drzewa pień i korona. Pień drzew jest pionowy ale rozgałęzia się na pewnej wysokość tworząc koronę. Grubość i wysokość pnia oraz kształt i wielkość korony zależy od gatunku drzewa, a także, w pewnym stopniu od warunków zewnętrznych, takich jak lokalizacja, podłożę, pogoda i inne. Generalnie drzewa szpilkowe posiadają strzelisty, wyraźny pień, wyrastający prosto do wierzchołka, który wyglądem przypomina strzałę. Gałęzie wyrastają prostopadle do niego i są stosunkowo cienkie. Natomiast pień drzew liściastych rozdziela się na pewnej wysokości, tworząc silne konary. Są one grube i mocno rozgałęzione, skierowane ku górze. Ogólny pokrój drzew liściastych jest kulisty, dzięki czemu ich liście mają jak największy dostęp do światła słonecznego. Pokrój drzewa ulega często wpływom środowiska zewnętrznego. Na przykład korony drzew porastających skraj lasu rozwijają się jednostronnie, natomiast drzewa liściaste wzrastające w zacieśnieniu osiągają są smuklejsze i osiągają większą wysokość. Z kolei pojedyncze okazy drzew szpilkowych rosnące samotnie, są nie tak wysokie a ich korona sięga prawie do ziemi. Na gałęziach drzew występują pączki, czyli zawiązki pędów, kwiatów albo liści. Można o nich rozpoznać gatunek danego drzewa, zwłaszcza w okresach gdy drzewo nie ma liści. W zależności od miejsca występowania rozróżniamy pędy wierzchołkowe oraz boczne. Pączki boczne są zawsze rozłożone tak jak liście. Mogą mieć ułożenie skrętoległe, czyli ułożone spiralnie w takich drzewach, jak dąb olsza czy grab, bądź nakrzyżległe, czyli położone naprzeciw siebie na przykład w przypadku klonu i jesionu.

Post Navigation