Piłowanie drewna

Piłowanie drewna W wyniku wstępnego przetarcia drewna w tartaku, powstaje tarcica drzewna, która jest przeznaczona do bezpośredniego wykorzystania lub do dalszej obróbki. Półprodukty przeznaczone do ogólnego stosowania, należy później podzielić na mniejsze elementy, odrzucić części niepotrzebne i dostosować do konkretnych potrzeb. Rozdrobnienie drewna w celu uzyskania mniejszych elementów dokonuje się w drodze piłowania. Piłowanie może też służyć do nadawania kawałkom drewna nieskomplikowanych kształtów. W trakcie piłowania powstaje rzaz, który może mieć różny kierunku przebiegu. W zależności od tego rozróżniamy: piłowanie podłużne, tak zwane rozpiłowywanie, piłowanie poprzeczne, zwane przepiłowywaniem, oraz piłowanie skośne i krzywoliniowe, zwane czasami wypiłowywaniem lub wyrzynaniem. W czasie piłowania uwzględnia się tak zwany nadmiar materiału na zsychanie i na dalszą obróbkę. Do piłowania służą piły, które charakteryzują się rożnym rodzajem uzębienia. Generalnie piły o drobnych zębach nadają się do przepiłowywania drobnych elementów oraz do piłowania drewna twardego. Zębów średnich używa się się do drewna o średniej grubości oraz do piłowania skośnego. Natomiast duże uzębienie jest najbardziej przydatne w przypadku rozpiłowywania drewna oraz piłowania miękkich i bardzo miękkich gatunków drewna. Stosowane są różne piły przeznaczone do obróbki zarówno ręcznej, jak i mechanicznej. Podczas piłowania materiału, zwłaszcza za pomocą pił mechanicznych, należy zachować dużą ostrożność, gdyż występuje poważne niebezpieczeństwo okaleczenia. Pilarki mechaniczne przystosowane są do rożnych technik piłowania i można za ich pomocą nie tylko dzielić i rozdrabniać drewno, ale także wykonywać elementy połączeń w postaci wpustów i wręgów. Piłowanie za ich pomocą dokonuje się albo przy ruchu materiału albo przy ruchu piły. Do pierwszego rodzaju piłowania służą piły tarczowe stacjonarne, a do drugiego pilarki tarczowe ręczne. Mają one podobny zakres stosowania, chociaż pilarki ręczne są bardziej przydatne w przypadku dużych powierzchniach, takich jak duże deski, sklejki i płyty wiórowe.

Post Navigation