Mechaniczna obróbka drzewa

Mechaniczna obróbka drzewa Usługi tartaczne obejmują szereg działań związanych z obróbka ze wstępną obróbką drewna. Przywiezione z lasu okrąglaki jest tu przyrzynane, klasyfikowane i sortowane, a następnie składowane i suszone w odpowiednich warunkach. Tartak najczęściej również ma w swej ofercie powózkę drewna i dostarczenia go we wskazane miejsce. Przyrzynanie drewna odbywa się na specjalistycznych maszynach, zwanych trakami. Najlepsze są traki taśmowe, które są proste w obsłudze, i stosunkowo tanie. Zaopatrzone są one w piłę tarczowa, która jest przystosowana do cięcia wzdłuż. Generalnie rozróżniamy dwa rodzaje traków: poziome i pionowe. Pierwsze standardowo przyrzynają drewno pochodzące z drzew liściastych, natomiast za pomocą drugich przyrzyna się się drewno iglaków. Przecieranie drewna na pile tarczowej jest najbardziej efektywne wtedy, gdy odbywa się przy zastosowaniu odpowiedniej prędkości. Piły tarczowe, które tną drewno w kierunku poprzecznym zaopatrzone są w nierównomierne uzębienie, przy czym zęby powinny być spiłowane ostrokątnie. Piły do przerzynania podłużnego mają zęby mniejsze i nieco innego kształtu. Usługi tartaczne obejmują jednokrotne przetarcie drewna, w wyniku którego z okrąglaka powstaje nieobrzynana deska oraz przetarcie jedno, dwu lub trójdzielne, w efekcie którego powstaje od jednego do trzech krawędziaków. Traki z szybko obracającymi piłami, pozostawiają spore ilości trocin, dlatego często posiadają zaokrąglone spody, które mają je chronić przed osadzaniem się resztek. Aby przyrzynać drewno sprawnie, potrzebna jest ostra piła. Do ostrzenia i konserwacji pił tarczowych służą specjalne szlifierki i inne urządzenia. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia niebezpiecznych wypadków. Każdy tartak winien bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. Przede wszystkim tarcze muszą być sprawne, bez pęknięć. Wszystkie części mechanizmu piły, poza tymi, które uczestniczą w pracy, muszą być zakryte, a deska trwale umocowana specjalnym przyciskiem, a pracownik powinien stać z boku tarczy.

Post Navigation