Klasyfikacja desek stolarskich

Klasyfikacja desek stolarskich Generalnie obróbka drewna i usługi tartaczne nastawione są na produkcję tarcicy zgodnie z zapotrzebowaniem panującym na rynku. Wyroby drewniane i drewnopodobne powstają w oparciu o rozpowszechnione normy i standardowe rozmiary. Przecieranie drewna to proces obróbki mechanicznej okrąglaków, w wyniku której powstaje tarcica różnego rodzaju. Generalnie drewno przywiezione z lasu i trochę przesuszone nadaje się do produkcji kantówek, bali i belek oraz desek. Deski stolarskie, które nie są obrzynane przez traki wzdłuż krawędzi, powstają z rzniętych kloców i służą do celów stolarskich. Posiadają one cztery klasy jakości, z których każda charakteryzuje się specyficznymi właściwościami. Ze względu na późniejsze przeznaczenie, drewno na deski nieobrzynane jest uprzednio sortowane i mierzone. Klasyfikacja jakości podaje szczegółowe normy świadczące o przynależności do poszczególnych klas. Każdy tartak produkuje deski odpowiadające tej normalizacji. I tak materiał klasy I liczy ponad trzy metry długości i ma co najmniej 8 cm szerokości przy grubości 20 milimetrów. Przy grubości od 46 mm szerokość odpowiednio wynosi 16 cm. Drewno powinno proste, chociaż dopuszczalna jest nieznaczna krzywizna i mieć proste włókna. Ważne jest aby deska na 2/3 długości była jednostronni bezsęczna, przy czym sęków części środkowej nie bierze się pod uwagę. Do klasy II tartak zalicza deski, które są bezseczne na 1/ długości, a w końcowych częściach dopuszcza się nawet występowanie większych sęków. W klasie III umieszczone są deski z lekką krzywizną do 3 cm i dużymi sękami na połowie długości deski. Pozostałe należą do klasy III, która obejmuje drewno krzywe, z popękaniami i dużymi sękami na całej długości. W przypadku klasyfikacji desek stolarskich uznawane są niewielkie pęknięcia ale tylko pod warunkiem, że nie biegną ukośnie i na wylot oraz nie są dłuższe od szerokości deski. Drewno może być lekko podsiniałe, natomiast nie dopuszcza się zasinienia materiału. Takie deski można ewentualnie sprzedać po obniżonej cenie.

Post Navigation