Drzewa jako źródła surowców

Drzewa jako źródła surowców Drewno stanowi dla człowieka cenny surowiec służący do celów użytkowych, a lista jego zastosowań jest bardzo długa. Na potrzeby przemysłu drzewnego, drzewo poddaje się obróbce mechanicznej lu chemicznej. W pierwszym przypadku materiał obrabiany w tartakach zmienia swoją formę ale jego struktur, a zasadniczo zostaje zachowana. Tak przerobione drewno znajduje zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu przetwórczego, a zwłaszcza w budownictwie, stolarstwie, meblarstwie, górnictwie i transporcie. Na cele budowlane szczególnie nadaje się drewno pochodzące z drzew iglastych, takich jak sosna, świerk, jodła, i modrzew. W ofercie usług tartacznych znajduje się cały wachlarz wyrobów drewnianych przeznaczonych do robót ciesielsko-budowlanych. Są to: belki, maszty, deski, drzwi, ramy okienne i półprodukty do wyrobu łodzi i innych środków transportu. Natomiast przy wyrobie mebli szczególnie ceni się drzewa liściaste, w tym zwłaszcza dąb, wiąz, orzech, klon i wiśnia. Najczęściej wyrabia się z nich półprodukty w postaci oklein, które pozwalają na produkcję stosunkowo tanich i lekkich mebli. Do wyrobu oklein meblarskich również stosuje się drewno z drzew egzotycznych. Obróbka chemiczna drewna polega na suchej destylacji drewna lub poddaniu go działaniu rożnych środków chemicznych. Do destylacji używa się przede wszystkim twarde drewno drzew liściastych, jak dębowe, bukowe, brzozowe i klonowe. W wyniku tego procesują powstaje szereg substancji o szerokim zastosowaniu. Są to rożnego rodzaju smoły, alkohol metylowy, ocet drzewny i aceton. Obecnie całościowy procent drewna przerabianego chemicznie jest wysoki i stale rośnie. Tego typu obróbkę stosuje się przede wszystkim w przetwórstwie papierniczym, gdyż jej głównym produktem jest właśnie papier. Poza wymienionymi wyrobami i półproduktami drzewnymi, z żywicy drzew pozyskuje się kalafonię oraz terpentynę. Otrzymuje się ją w procesie tak zwanego żywicowania, który polega na zbieraniu żywicy z naciętej kory drzew, najlepiej sosny i modrzewia. Ponadto z kory świerku i dębu oraz drewna kasztana i robinii pozyskuje się garbniki, niezbędne dla przemysłu skórzanego.

Post Navigation