Drzewa iglaste

Drzewa iglaste Drzewa iglaste zaliczane są do gromady roślin nagonasiennych, z uwagi na zalążki, które powstają w nieosłoniętych łuskach nasiennych. Jako rośliny rozdzielnopłciowe wytwarzają kwiatostan dwojakiego rodzaju. Kwiaty męskie mają formę niewielkich pędzelkowatych tworów, a żeńskie szyszek. Drzewa iglaste, zwane inaczej szpilkowymi należą do roślin wiecznozielonych i, z nielicznymi wyjątkami, nie gubią liści na zimę. Liście tych drzew mają charakterystyczny kształt igieł lub łusek, i stąd pochodzi nazwa całej rodziny. Spośród występujących w Polsce drzew iglastych, jedynie modrzewie gubią jesienią igliwie. W odróżnieniu od pozostałych przedstawicieli rodziny, szpilki modrzewia są miękkie i odbarwiają się na piękny złoty kolor. Drzewa iglaste posiadają bardzo duże właściwość przystosowawcze i występują w wielu regionach kuli ziemskiej, w tym na pustyniach i w pasie tropikalnym. Jednak naturalnie porastają głównie obszary górskie oraz zimne rejony północne, które charakteryzują się krótkim okresem wegetacyjnym. Są również bardzo powszechne w w wilgotnych lasach strefy umiarkowanej. W Polsce występują bory sosnowe, świerkowe i jodłowe na Pomorzu, w pasie nizin środkowopolskich, na wschodzie kraju i w górach. Spośród znanych 500 gatunków drzew i krzewów iglastych, w Polsce występują sosna, świerk, jodła, cis, modrzew, a z mniejszych tuja i jałowiec. Drzewa iglaste należą do roślin długowiecznych i mogą żyć ponad tysiąc lat. Osiągają również największe rozmiary w całym królestwie roślin. Do największych gatunków zalicza się sekwoje, które osiągają wysokość ponad 100 metrów. Największym przedstawiciel tego gatunku rośnie w Kalifornii i mierzy 122 metry. Sekwoje żyją również bardzo długo, nawet do dwóch tysięcy lat. Prześcigają je w tym jednak cisy, które mogą żyć nawet cztery tysiące ale wszelkie rekordy w tym zakresie należą do sosny długowiecznej z Gór Białych, których wiek szacuje się na 4 600 lat. Najstarszym cisem w Polsce jest cis henrykowski z Henrykowa Lubańskiego na Dolnym Śląsku, który ma 1200 lat.

Post Navigation