Drewno jako biopaliwa

Drewno zaliczane jest do biopaliwa stałych. Żeby lepiej zrozumieć to zagadnienie, przytoczmy czym jest biopaliwo. Jest to paliwo powstałe z przetwórstwa produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów. Rozróżnia się trzy rodzaje biopaliwa: stałe, ciekłe i gazowe. Zajmiemy się paliwami stałymi, z racji tego że zalicza się do nich drewno. Biopaliwa stałe wykonane z biomasy to słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany- tzw. Pelet, drewno, siano i inne przetworzone odpady roślinne. Drewno stosowane jest w postaci surowej, odpowiednio pocięte na przykład w tartaku i sprzedawane jako drewno opałowe lub tez drewno kominkowe o specjalnym przeznaczeniu do kominków mieszkalnych. Stosuje się także pelet zrobiony granulatu trocin, których warto zauważyć w tartaku jest ogrom. Trociny będące odpadem sprzedaje się lub wykonuje się z nich Pelet, który sprzedawany jest jako paliwo opalowe. Pelet robi się coraz bardziej popularny, z racji że nie jest taki drogi i coraz bardziej znaczący jest także aspekt środowiskowy. Standardowy skład peletu to rozdrobnione odpady drzewne, które są poddawane działaniu wysokiego ciśnienia i sprasowane, dzięki czemu produkt ma duża gęstość i wyższa wartość opałowa w stosunku do standardowo wykorzystywane drewno do celów grzewczych. Różni się także od tradycyjnego drewna wilgotnością, którą pelet ma znacznie niższa i co najważniejsze równą w całej strukturze, czego nie można powiedzieć o zwykłym drewnie. Pelet wykorzystywany jest głównie do ogrzewania domostw, gospodarstw. Może być wykorzystany jako podstawa ogrzewania domu, ale może także uchodzić dodatek , paliwo zastępcze, uzupełniające dla innych paliw, na przykład węgla kamiennego. Dzięki takiemu zabiegowi oszczędzamy nasze paliwo główne, a co za tym idzie koszty związane z pozyskaniem węgla. Stwarzamy także korzyści dla środowiska, ponieważ spalanie peletu jest znacznie bardziej przyjazne niż spalanie chociażby wspomnianego węgla kamiennego.

Post Navigation