Budowa drzewa

Budowa drzewa Każde drzewo posiada wyspecjalizowane komórki pełniące odpowiednią rolę w procesie jego wzrostu. Spoistość i moc nadają drzewu specjalne komórki włókniste, które tworzą włókno drzewa. Przebiegają one przez drewno podłużnie i mogą mieć róża długość. Niektóre komórki włókniste z kolei tworzą włókna o przebiegu poprzecznym, które przewodzą wodę i soki. W przekroju podłużnym takich drzew jak dąb lub innych liściastych są widoczne w postaci małych porów. Drzewa iglaste mają dodatkowo kanały żywiczne, które również można dostrzec gołym okiem. Wytrzymałość drewna jest nierównomierna i zależy od ułożenia włókniny. Każdy drwal, a także pracownik zakładu, który wykonuje usługi tartaczne wie, że większą wytrzymałość mają podłużne połączenia, natomiast pojedyncze włókna poprzeczne są ze sobą w klocu luźno powiązane. To właśnie ta cecha pozwala stosunkowo łatwo ścinać lub rozłupywać drewno przy wykorzystaniu sił w kierunku podłużnym. W klocu drewnianym wyróżnia się biel i twardziel oraz, czasami kanał rdzeniowy w środku. Ten kanał służy młodym roślinom roślinie do rozprowadzania substancji odżywczych w pierwszym okresie życia, a potem zanika. Ten kanał nie posiada wartości użytkowych i podczas obróbki, jaką wykonuje tartak, zostaje usunięty. Centralnie, wokół rdzenia ułożone są ciemne pierścienie, które tworzą tak zwana twardziel. Z kolei jasne pierścienie położone bardziej na zewnątrz są zwane bielą. Usługi tartaczne obejmują produkcję dwojakiego rodzaju desek w zależności od ich pochodzenia. Są to deski twardzielowe wycięte ze środka pnia oraz bielowe wyrzynane z zewnętrznych warstw drzewa. Nie każde drewno posiada widoczny podział na biel i twardziel w przekroju. Na przykład buk nie posiada twardzieli, za to w takich drzewach jak dąb, orzech, sosna, modrzew, wiąz i jabłoń jest ona wyraźnie widoczna. Ogólnie rzecz biorąc deski twardzielowe są twardsze, dlatego powinno się z nich wykonywać wszelkie wyroby szczególnie narażone na wypaczenie. Drewno w przekroju podłużnym ma często różnorakie desenie, powstałe w wyniku przecięcia jego rocznych pierścieni.

Post Navigation